Danes je 7.12.2022

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Avtorski honorarji (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)

13.4.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.7.1 Avtorski honorarji (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)

Anica Žgajnar

Avtorski honorar se izplačuje za avtorska dela. Katero delo sodi med avtorsko delo določa Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Splošne predpostavke, ki jih mora izpolnjevati delo, da ga lahko uvrščamo med avtorsko delo:

- Stvaritev: Delo mora biti plod človekove ustvarjalne dejavnosti.

- Ustvarjalnost: Pri delu gre za ustvarjanje na področju znanosti, književnosti ali umetnosti.

- Duhovnost: V delu se izražajo misli, čustva in občutki.

- Individualnost: Delo pomeni novost ali pa vsaj izvirnost.

- Izraženost: Avtorsko delo mora biti izraženo v neki konkretni obliki (npr. pesem na papirju).

Avtorski honorar lahko izhaja:

- Iz zaposlitve

- Iz drugega pogodbenega razmerja.

Avtorski honorar kot dohodek iz zaposlitve se obdavči na enak način kot plača in tudi obračuna se pri plači.

V nadaljevanju se bomo osredotočili na avtorske honorarje, ki izvirajo iz drugega pogodbenega razmerja.

Avtorski honorar, ki se smatra kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, so lahko iz:

- Odvisnega razmerja.

- Prenosa premoženjskih pravic

O vrsti dohodka oziroma načinu obdavčitve se presoja za vsak primer posebej glede na vsebino