Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pogodbe o delu oz. delovršne pogodbe, sejnine ter občasno in začasno delo upokojencev - obračun, REK, knjiženje

4.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.7.3 Pogodbe o delu oz. delovršne pogodbe, sejnine ter občasno in začasno delo upokojencev - obračun, REK, knjiženje

Anica Žgajnar

Novosti, glede občasnega in začasnega dela upokojencev v letu 2020 si oglejte tukaj.

> 3. Pogodbe o delu oz. delovršne pogodbe, sejnine ter občasno in začasno delo upokojencev

Pri pogodbi o delu gre za enkratno izpolnitev obveznosti. Naročnik naroča, podjemnik pa se zaveže opraviti dogovorjeno delo v terminsko določenem času (npr. izdelava ali popravilo kakšne stvari, telesno ali umsko delo). Čas trajanja podjemnega razmerja obligacijski zakonik ne določa. Pogodba o delu torej preneha veljati, ko je delo opravljeno in je dosežen rezultat.

3a) Obdavčitev pogodb o delu oz. delovršnih pogodb, sejnin ter občasnega delaupokojencev

Tabela 3: Pregled načinov obračuna pogodb o delu oz. delovršne pogodbe

            
Pogodbe o delu - podjemne pogodbe  Normirani odhodki  Davčna stopnja  Prispevek PIZ - delodajalec  Prispevek PIZ - prejemnik doh.  Prispevke za zdravstvo  Poškodbe pri delu  Oznaka dohodka (iREK)  Šifra dohodka  Oznak REK obrazca  Posebni davek  Posebna dajatev po ZUJF 
Pogodba o delu  10%  25%  8,85%  15,50%  6,36%  0,53%  1230  2501  2  25%   
Delovršne pogodbe-sejnine  10%  25%  8,85%   6,36%  0,53%  1230  1503  2    
Podjemna pogodba - tujci  10%  25%  8,85%     1230  1501  2  25%   
Podjemna pog. - tujci- A1 obrazec  10%  25%      1230  1501  2  25%   
Delovršna pogodba sejnine - tujci  10%  25%  8,85%     1230  1503  2    
Podjemna pogodba  10%  25%  8,85%  15,50%  6,36%  0,53%  1230  2501  2  25%   
Začasno in občasno delo upokojencev  10%  25%  8,85%   6,36%  5,03 evre  1230  1516  2   25%  

Prispevki po ZPIZ-2

Od 1.1.2013 se od pogodb o delu oz. delovršnih pogodb plačujejo prispevki Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za primer nesreč pri delu in poklicnih bolezni po stopnji 8,85 %. Poleg prispevka za ZPIZ se plačuje v breme izplačevalca še posebni davek na določene prejemke v višini 25 % in pavšalni prispevek za zdravstvo v višini 4,55 EUR.

Za vsa izplačala po pogodbah o delu se bo od 1.1.2014 dodatno obračunaval prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5 % in sicer osebam, ki so prejemniki dohodka in niso zavarovane na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas ali na drugih podlagah (upokojenci).

Prispevki po ZZVZZ

S 1. februarjem 2014 je uveden tudi nov prispevka za zdravstveno zavarovanje v breme prejemnika dohodka, ki se bo plačeval po stopnji 6,36 % od vsakega bruto izplačanega dohodka. Poleg tega se od 1.2.2014 plačuje tudi prispevek za poškodbe pri delu v višini 0,53 % od izplačanega dohodka (namesto dosedanjega pavšala).

Kakšna je bistvena razlika med opravljanjem dela po podjemni pogodbi in po pogodbi za opravljanje občasnih ali začasnih del?

Odgovarja Vesna Rebronja

Bistvena razlika med opravljanjem dela po podjemni pogodbi ali pogodbi za opravljanje začasnih ali občasnih del je ta, da dela, ki se opravljajo po podjemni pogodbi ne smejo biti določena kot sestavni del organizacije poslovanja delodajalca in niso predvidena v okviru sistemizacije delovnih mest, ker bi moral delodajalec če gre za taka dela, za opravljanje teh zaposliti delavca. Po podjemni pogodbi se lahko opravljajo dela, ki so le občasna, trajajo pa le določen krajši čas.

Delo po podjemni pogodbi ne vsebuje elementov delovnega razmerja, gre le za samostojno izpolnjevanje naročila. Brez posledic reaktiviranja upokojenca, kar pomeni izgubo pokojnine oziroma delno izgubo pokojnine, lahko upokojenec opravi le 80 ur na mesec, ne glede na višino zaslužka.

Če delo, ki ga opravlja upokojenec vsebuje tudi elemente delovnega razmerja, potem morate z njim skleniti pogodbo za opravljanje začasnih ali občasnih del upokojenca.

Upokojenec lahko na podlagi takšne pogodbe opravi največ 60 ur v koledarskem mesecu, pri tem pa neizkoriščenih ur ne more prenesti v naslednji mesec, urna postavka ne sme biti nižja od 4,20 eurov, dohodek pa ne sme biti višji od 6.300 eurov v koledarskem letu.

Zakon ne določa, katera dela se lahko opravljajo na podlagi pogodbe za opravljanje začasnih ali občasnih dela upokojencev, kar pomeni, da so to katerakoli dela.

Če z upokojencem sklenete pogodbo za opravljanje začasnih ali občasnih del, ste dolžni upokojencu najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu izplačati dohodek in sicer po urni postavki, ki ne sme biti nižja od 4,89 eurov, voditi morate dnevno evidenco prihoda in odhoda ter število dejansko opravljenih ur, upoštevati določbe delovnopravne zakonodaje, ki prepovedujejo diskriminacijo, spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu, zahtevajo enako obravnavo glede na spol, urejajo delovni čas, odmore, počitke in odškodninsko odgovornost, ter pravila o varnosti in zdravju pri delu.

3b) Obračun pogodb o delu in delovršnih pogodb

Izračun pogodbe o delu in sejnine:

     
 Odstotek  Pogodba o delu  Odstotek  Sejnina  
Bruto prejemek   2.000,00   2.000,00  
Normirani odhodki  10%  200,00  10%  200,00  
Prispevek za PIZ - prejemnik **  15,50%  310,00    
Prispevek za zdravstvo  6,36%  127,20  6,36%  127,20  
 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih