Danes je 2.6.2023

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Povišanje plač za 1-3 plačne razrede ter ureditev stroškov dela v kolektivnih pogodbah javnega sektorja

18.12.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.2.9 Povišanje plač za 1-3 plačne razrede ter ureditev stroškov dela v kolektivnih pogodbah javnega sektorja

mag. Brigita Rajšter Vranović

Vladno-sindikalne odločitve

Na področju plač in stroškov dela je prišlo v decembru 2018 med Vlado in sindikati do pomembnih dogovorov in odločitev na področju plač in stroškov dela zaposlenih v javnem sektorju, saj je bil sprejet tako Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljevanju Dogovor), trije stavkovni sporazumi, Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, poleg tega je bilo sprejetih še 15 aneksov k različnim kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Vsi navedeni akti so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/2018 dne 7. 12. 2018, pričeli pa veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 8. 12. 2018.

Sprejeti so bili naslednji aneksi:

- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (682/1991 Ur.l.RS)

- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (2429/2008 Ur.l.RS)

- Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (2572/2008 Ur.l.RS)

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del (2573/2008 Ur.l.RS)

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (2770/1998 Ur.l.RS)

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (543/1994 Ur.l.RS)

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (570/1994 Ur.l.RS)

- Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (2095/1992 Ur.l.RS)

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (1937/1994 Ur.l.RS)

- Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (1744/1994 Ur.l.RS)

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del (2575/2008 Ur.l.RS)

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del (2576/2008 Ur.l.RS)

- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del