Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v osnovni šoli (vzorec)

23.8.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

2.5 Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v osnovni šoli (vzorec)

Strokovna sodelavka

Odprite vzorec v wordu.

Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13-popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljevanju: ZDR-1), 19. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št 52/94 in vse spremembe ter dopolnitve) in 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) je ravnatelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda _______________, po predhodnem mnenju sindikata, dne _______________ sprejel naslednji

P R A V I L N I K

o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v vzgojno-izobraževalnem zavodu

_______________

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu _______________ (v nadaljnjem besedilu: zavod) ureja:

- poslovni čas,

- uradne ure,

- delovni čas,

- prisotnost na delu in odsotnost z dela.

2. člen

(uporaba izrazov v pravilniku)

V pravilniku uporabljena izraza delavec in ravnatelj, zapisana v moški spolni slovnični obliki, se uporabljata nevtralno za moške in ženske.

3. člen

(uporaba drugih predpisov in aktov)

Vprašanja v zvezi s poslovnim časom, uradnimi urami, delovnim časom in prisotnostjo na delu ter odsotnostjo z dela, ki niso urejena s tem pravilnikom, ureja zakon, drug predpis oziroma akt delodajalca.

II. POSLOVNI ČAS

4. člen

(poslovni čas zavoda) *Opomba 1

Poslovni čas zavoda je:

- od ponedeljka do petka od _______________ do _______________ ure,

- ob ponedeljkih, sredah in petkih od _______________ do _______________, ob torkih in četrtkih pa od _______________ do _______________,

- _______________,

- _______________,

- _______________...

III. URADNE URE

5. člen

(uradne ure) *Opomba 2

Zavod ima uradne ure

 
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih