Danes je 15.7.2024

Plačilo s poslovno kartico in ustrezno knjiženjeGarancija

1.7.2024, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje stroškov investicijskega vzdrževanja, ki ne povečuje vrednosti prvotnega osnovnega sredstvaArhiv

2.4.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Sejnine (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

19.2.2024, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Pogodbe o delu (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

19.2.2024, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Avtorski honorarji (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

19.2.2024, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Evidentiranje sredstev od donatorjevArhiv

15.2.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Pripoznavanje vrednosti osnovnih sredstevArhiv

2.2.2024, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Izdelava letnega poročila za javne zavodeGarancija

31.12.2023, Evgenija Javornik, dopolnila Polona Gostan za leto 2022 in 2023, Vir: Verlag Dashöfer

Opredelitev vlaganj v opredmetena osnovna sredstvaArhiv

2.8.2023, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Tržna dejavnost pri posrednih uporabnikih proračuna - javnih zavodihArhiv

6.7.2023, Polona Gostan, univ. dipl. ekon.,, Vir: Verlag Dashöfer

Evidenčno knjiženjeArhiv

3.5.2023, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Tržna dejavnost v javnih zavodih (javnem sektorju)video

21.3.2023, Polona Gostan, univ. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:33:31

Dostopno za naročnike: Učinkovita šola profi plus

Knjiženje izplačila razlike regresaArhiv

1.12.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Določitev plačnega razredaArhiv

29.11.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Promocija zdravja na delovnem mestu: kontiranje sredstevArhiv

8.11.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Stroški napitninArhiv

28.10.2022, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022

Evidentiranje osnovnega sredstva, skupaj s pripravljalnimi deliArhiv

14.7.2022, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Prihodki od donacij in pasivne časovne razmejitveArhiv

9.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje prihodkov od učencev za šolo v naraviArhiv

8.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje prihodkov od donacijArhiv

31.1.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje vračila pomoči v vrtcuArhiv

8.9.2021, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Popravek knjiženja, ko naročena storitev ni bila opavljenaArhiv

18.8.2021, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer in Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Pravilnik o popisu - javni zavodi PLUS povračila stroškov prevoza na delo in iz delavideo

21.6.2021, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:48:58

Dostopno za naročnike: Učinkovita šola profi plus

Oblikovanje vira financiranja in knjiženje amortizacijeArhiv

25.3.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Slabitev/popravek terjatevArhiv

16.2.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Nerealizirana dela zaradi epidemije koronavirusaArhiv

22.1.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Kako pravilno porabiti presežek preteklih let?Arhiv

21.1.2021, Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Plačilo zunanjih računovodskih storitevArhiv

17.12.2020, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

Pravilno knjiženje nove učilnice na prostem v osnovni šoliArhiv

16.12.2020, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Premoženjska bilanca 2020: novostiArhiv

8.12.2020, Peter Kocjančič in Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Projekt Shema šolskega sadja in knjiženje zavrnitve plačilaArhiv

23.11.2020, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Hramba dokumentacije (delovno pravo, varstvo osebnih podatkov in računovodstvo)video

16.11.2020, mag. Kaja Breznik Ladinik, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:30:34

Dostopno za naročnike: Učinkovita šola profi plus

Vpliv pobota na postavko premoženjske bilance obveznosti za sredstva prejeta v upravljanjeArhiv

12.11.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Računovodski pogovor o aktualnih vprašanjih glede knjiženja prihodkovvideo

21.10.2020, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:03:53

Dostopno za naročnike: Učinkovita šola profi plus

Dolgoročno zagotavljanje virov za financiranje pri EZR države za projekte EUArhiv

14.10.2020, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Nadomestilo za uporabo lastnih sredstevArhiv

23.9.2020, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje refundacij boleznin iz ZZZSArhiv

18.9.2020, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Polletno poročilo posrednih uporabnikov proračuna (PPU) za leto 2020Arhiv

15.7.2020, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Pravilnik o računovodstvu za določene uporabnike - javni zavodi, javne agencije in druge osebe javnega prava (poudarek na šolstvu)video

22.6.2020, mag. Sabina Lamut LamutS d.o.o. Davčna svetovalka ..., Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:45:18

Dostopno za naročnike: Učinkovita šola profi plus

Sredstva v upravljanju s strani več ustanoviteljev (javni zavodi)Arhiv

1.4.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Nerazporejeni presežek za nakup osnovnih sredstevArhiv

3.2.2020, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje sredstev šolskega skladaArhiv

26.11.2019, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Prejem sredstev za nakup knjig v učbeniškem skladu OŠ s strani resornega ministrstvaArhiv

20.11.2019, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Evidentiranje donacij opreme v povezavi z sredstvi prejetimi v upravljanjeArhiv

17.10.2019, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Evidentiranje nakupa ali prejema računalnikov za občinske PU s strani MIZŠArhiv

17.10.2019, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki 2018 iz presežka preteklih letArhiv

29.7.2019, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer