Danes je 17.4.2024

Uvrstitev javnega uslužbenca v plačni razred na podlagi 19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)Garancija

5.3.2024, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2022

Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca na podlagi 20. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)Garancija

5.3.2024, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2022

Avtorski honorarji (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

19.2.2024, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Pogodbe o delu (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

19.2.2024, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Izdelava letnega poročila za javne zavodeGarancija

31.12.2023, Evgenija Javornik, dopolnila Polona Gostan za leto 2022 in 2023, Vir: Verlag Dashöfer

Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede s praktičnimi primeriGarancija

8.9.2023, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023

Novi REK obrazci od 1.4.2023Arhiv

30.6.2023, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Programska cena v javnih zavodih, vrtcih in šolah z vrtciArhiv

4.4.2023, Polona Gostan, univ. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Premoščanje likvidnostnih težav PUArhiv

14.3.2023, Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA), ki je začela veljati s 3. novembrom 2022 (primer)Arhiv

23.11.2022, mag. Mojca Fon Jager, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022

Podatki o delovnem mestu v pogodbi o zaposlitvi v javnem sektorjuArhiv

20.7.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022

Primer vabila zavezancem za dohodnino (Šolski sklad)Arhiv

10.6.2022, Darko Bohte Davčno poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Vpliv pobota na postavko premoženjske bilance obveznosti za sredstva prejeta v upravljanjeArhiv

12.11.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Dolgoročno zagotavljanje virov za financiranje pri EZR države za projekte EUArhiv

14.10.2020, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Polletno poročilo posrednih uporabnikov proračuna (PPU) za leto 2020Arhiv

15.7.2020, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Prevoz na delo in z dela v času izrednih razmerArhiv

1.6.2020, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Določanje letnega dopusta zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanjaArhiv

9.3.2020, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Letni dopust in regres za letni dopustArhiv

17.5.2019, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Regres za letni dopustArhiv

6.5.2019, Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

Aktivnosti delodajalcev v zvezi z udejanjanjem odpravljenih anomalij v sistemu plač javnega sektorjaArhiv

10.1.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Urejeno poslovanje z dokumentarnim gradivom (po korakih)Arhiv

11.9.2018, Mirjana Kontestabile Rovis, arhivska svetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Primer člena pogodbe o zaposlitvi, ki opredeljuje kraj opravljanja delaArhiv

23.8.2018, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas (komentar)Arhiv

30.7.2018, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Spremljanje števila zaposlenih v javnem sektorju po virih financiranja in poročanje v ISPAPArhiv

26.6.2017, Adam Šisernik, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Tabela s ključnimi splošni akti, ki bi jih morali imeti vzgojno-izobraževalni javni zavodiArhiv

29.5.2017, Brigita Rajšter Vranović, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Pravica do izplačila razlike do minimalne plače - primerGarancija

9.7.2015, Mojca Ločniškar, Vir: Verlag Dashöfer

Primer popravka napake pri poslovanju z gotovinoGarancija

4.7.2015, mag. Sabina Lamut LamutS d.o.o. Davčna svetovalka z licenco ZDSS, Vir: Verlag Dashöfer

Vzpostavitev notranjih kontrolArhiv

7.5.2014, Simona Žnidar, Vir: Verlag Dashöfer

Možnosti zagotavljanja notranje revizijske dejavnostiArhiv

7.5.2014, Simona Žnidar, Vir: Verlag Dashöfer