Danes je 23.6.2024

135. člen ZJU (odškodninska odgovornost javnega uslužbenca)Arhiv

1.2.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021

156.a člen ZJU (razveljavljen)Arhiv

1.2.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021

Vprašanje glede začasnega čakanja na delo - odgovor

2.4.2021, Vir: Ministrstvo za javno upravo

161. člen ZJU (nezmožnost premestitve)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

183. člen ZJUArhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

153. člen ZJU (ukinitev organa in prenos nalog)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

158. člen ZJU (ugotavljanje možnosti premestitve)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

156. člen ZJU (redna odpoved iz poslovnih razlogov)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

160. člen ZJU (odpoved pogodbe o zaposlitvi)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

162. člen ZJU (dodatna razloga za redno odpoved)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

154. člen ZJU (načini prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

155. člen ZJU (vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

159. člen ZJU (redna odpoved iz razloga nesposobnosti)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

136. člen ZJU (odškodninski postopek za škodo, povzročeno organu)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

106. člen ZJU (pripravnik)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

110. člen ZJU (izvajanje praktičnega pouka)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

148. člen ZJU (omejitve premestitev)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

149. člen ZJU (premestitev zaradi delovnih potreb)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

152.b člen ZJU (mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

139. člen ZJU (škoda, povzročena tretji osebi)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

147. člen ZJU (pogoji za premestitev)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

108. člen ZJU (trajanje pripravništva)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

140. člen ZJU (odškodninska odgovornost delodajalca)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

109. člen ZJU (sklenitev delovnega razmerja pripravnika)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

138. člen ZJU (oprostitev odškodninske odgovornosti)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

137. člen ZJU (pisni dogovor, pavšalna odškodnina)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

102. člen ZJU (pravica in dolžnost do usposabljanja in izpopolnjevanja)Arhiv

1.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

101. člen ZJU (izobraževanje v interesu delodajalca)Arhiv

1.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

93. člen ZJU (opravljanje dela)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

100. člen ZJU (opravljanje drugih dejavnosti in konflikt interesov)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

98. člen ZJU (opravljanje dela v projektni skupini)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

96. člen ZJU (povečan obseg dela)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

99. člen ZJU (opravljanje manj zahtevnega dela)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

97. člen ZJU (opravljanje dodatnega dela v interesu delodajalca)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

95. člen ZJU (delo izven opisa delovnega mesta)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

92. člen ZJU (določanje pravic in obveznosti)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

94. člen ZJU (opravljanje dela po navodilih in odredbah)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021