Danes je 2.4.2023

Plačilo za delo (ZDR-1)Arhiv

18.2.2022, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

156.a člen ZJU (razveljavljen)Arhiv

1.2.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020

135. člen ZJU (odškodninska odgovornost javnega uslužbenca)Arhiv

1.2.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020

11. člen ZJU (omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril)Arhiv

15.7.2021, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

Druge odsotnosti z dela (ZDR-1)Garancija

3.1.2020, dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Obveznosti pogodbenih strank - obveznosti delavca (ZDR-1)Garancija

10.4.2019, dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Izredna odpoved delodajalca (ZDR-1)Garancija

26.4.2017, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Izredna odpoved (ZDR-1)Garancija

26.4.2017, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Izredna odpoved delavca (ZDR-1)Garancija

26.4.2017, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Odpovedni roki (ZDR-1)Garancija

26.4.2017, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Posebno pravno varstvo pred odpovedjo (ZDR-1)Garancija

26.4.2017, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov (ZDR-1)Garancija

26.4.2017, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Odpravnina (ZDR-1)Garancija

26.4.2017, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Kazenske določbe (ZDR-1)Garancija

3.8.2016, dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

183. člen ZJUArhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

160. člen ZJU (odpoved pogodbe o zaposlitvi)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

158. člen ZJU (ugotavljanje možnosti premestitve)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

159. člen ZJU (redna odpoved iz razloga nesposobnosti)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

156. člen ZJU (redna odpoved iz poslovnih razlogov)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

153. člen ZJU (ukinitev organa in prenos nalog)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

155. člen ZJU (vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

161. člen ZJU (nezmožnost premestitve)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

162. člen ZJU (dodatna razloga za redno odpoved)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

106. člen ZJU (pripravnik)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

147. člen ZJU (pogoji za premestitev)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

108. člen ZJU (trajanje pripravništva)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

109. člen ZJU (sklenitev delovnega razmerja pripravnika)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

140. člen ZJU (odškodninska odgovornost delodajalca)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

148. člen ZJU (omejitve premestitev)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

110. člen ZJU (izvajanje praktičnega pouka)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

139. člen ZJU (škoda, povzročena tretji osebi)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

137. člen ZJU (pisni dogovor, pavšalna odškodnina)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

149. člen ZJU (premestitev zaradi delovnih potreb)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

138. člen ZJU (oprostitev odškodninske odgovornosti)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

101. člen ZJU (izobraževanje v interesu delodajalca)Arhiv

1.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu (ZDR-1)Garancija

12.11.2015, Tanja Bohl odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

99. člen ZJU (opravljanje manj zahtevnega dela)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

94. člen ZJU (opravljanje dela po navodilih in odredbah)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

80. člen ZJU (vrste položajev)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

92. člen ZJU (določanje pravic in obveznosti)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

96. člen ZJU (povečan obseg dela)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

93. člen ZJU (opravljanje dela)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

97. člen ZJU (opravljanje dodatnega dela v interesu delodajalca)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

95. člen ZJU (delo izven opisa delovnega mesta)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

98. člen ZJU (opravljanje dela v projektni skupini)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer