Danes je 7.12.2023

Plačilo za delo (ZDR-1)Arhiv

18.2.2022, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

135. člen ZJU (odškodninska odgovornost javnega uslužbenca)Arhiv

1.2.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020

156.a člen ZJU (razveljavljen)Arhiv

1.2.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021 | 2020

Druge odsotnosti z dela (ZDR-1)Arhiv

3.1.2020, dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Obveznosti pogodbenih strank - obveznosti delavca (ZDR-1)Arhiv

10.4.2019, dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Izredna odpoved (ZDR-1)Arhiv

26.4.2017, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Izredna odpoved delodajalca (ZDR-1)Arhiv

26.4.2017, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Odpravnina (ZDR-1)Arhiv

26.4.2017, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Odpoved večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov (ZDR-1)Arhiv

26.4.2017, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Izredna odpoved delavca (ZDR-1)Arhiv

26.4.2017, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Odpovedni roki (ZDR-1)Arhiv

26.4.2017, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Posebno pravno varstvo pred odpovedjo (ZDR-1)Arhiv

26.4.2017, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Kazenske določbe (ZDR-1)Arhiv

3.8.2016, dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

183. člen ZJUArhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

161. člen ZJU (nezmožnost premestitve)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

153. člen ZJU (ukinitev organa in prenos nalog)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

154. člen ZJU (načini prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

160. člen ZJU (odpoved pogodbe o zaposlitvi)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

158. člen ZJU (ugotavljanje možnosti premestitve)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

162. člen ZJU (dodatna razloga za redno odpoved)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

156. člen ZJU (redna odpoved iz poslovnih razlogov)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

159. člen ZJU (redna odpoved iz razloga nesposobnosti)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

155. člen ZJU (vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi)Arhiv

15.1.2016, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

110. člen ZJU (izvajanje praktičnega pouka)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

106. člen ZJU (pripravnik)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

136. člen ZJU (odškodninski postopek za škodo, povzročeno organu)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

148. člen ZJU (omejitve premestitev)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

139. člen ZJU (škoda, povzročena tretji osebi)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

149. člen ZJU (premestitev zaradi delovnih potreb)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

152.b člen ZJU (mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

147. člen ZJU (pogoji za premestitev)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

108. člen ZJU (trajanje pripravništva)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

140. člen ZJU (odškodninska odgovornost delodajalca)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

109. člen ZJU (sklenitev delovnega razmerja pripravnika)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

137. člen ZJU (pisni dogovor, pavšalna odškodnina)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

138. člen ZJU (oprostitev odškodninske odgovornosti)Arhiv

2.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

102. člen ZJU (pravica in dolžnost do usposabljanja in izpopolnjevanja)Arhiv

1.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

101. člen ZJU (izobraževanje v interesu delodajalca)Arhiv

1.12.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu (ZDR-1)Arhiv

12.11.2015, Tanja Bohl odvetnica, Vir: Verlag Dashöfer

93. člen ZJU (opravljanje dela)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

100. člen ZJU (opravljanje drugih dejavnosti in konflikt interesov)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

96. člen ZJU (povečan obseg dela)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

99. člen ZJU (opravljanje manj zahtevnega dela)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

98. člen ZJU (opravljanje dela v projektni skupini)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

97. člen ZJU (opravljanje dodatnega dela v interesu delodajalca)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

92. člen ZJU (določanje pravic in obveznosti)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

94. člen ZJU (opravljanje dela po navodilih in odredbah)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

95. člen ZJU (delo izven opisa delovnega mesta)Arhiv

5.11.2015, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (ZDR-1)Arhiv

29.1.2015, dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer