Danes je 2.4.2023

Napačno določeno DM računovodja VI v vrtcuArhiv

27.1.2020, mag. Mojca Fon Jager, Vir: Verlag Dashöfer

Kako bo Splošna uredba o varstvu podatkov vplivala na delo zaposlenih računovodij?Arhiv

28.2.2018, Maja Brajnik Kadrovska Asistenca, Vir: Verlag Dashöfer

20 % dodatek za računovodjo za delovno uspešnostArhiv

29.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje sredstev oz. stroškov izolacijeArhiv

17.2.2021, Polona Gostan, Preizkušeni državni notranji revizor, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Vir: Verlag Dashöfer

Plačilo zunanjih računovodskih storitevArhiv

17.12.2020, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

Regres za prehrano pri delu preko polnega delovnega časaArhiv

21.12.2020, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Vzpostavitev notranjih kontrolArhiv

7.5.2014, Simona Žnidar, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje refundacij boleznin iz ZZZSArhiv

18.9.2020, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela za javne uslužbence od 1.6.2021 dalje (vzorec)Arhiv

18.6.2021, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Evidentiranje osnovnega sredstva, skupaj s pripravljalnimi deliArhiv

14.7.2022, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Spremljanje števila zaposlenih v javnem sektorju po virih financiranja in poročanje v ISPAPArhiv

26.6.2017, Adam Šisernik, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

Pregled novosti julij-avgust 2021 glede povračil stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbenceArhiv

20.9.2021, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Projekt Shema šolskega sadja in knjiženje zavrnitve plačilaArhiv

23.11.2020, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Knjigovodsko evidentiranje predujmovArhiv

25.10.2017, Darinka Meško mag. ABC Revizija, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje poslovnih dogodkov vezanih na epidemijo COVID-19 za posredne proračunske uporabnike - javne zavodeArhiv

16.7.2020, Polona Gostan, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

Stroški izobraževalne konference (DDV in knjiženje)Arhiv

6.4.2020, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer in Polona Gostan, univ. dipl. ekon., Vir: Verlag Dashöfer

Davčne olajšave v davčnem obračunu zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2Arhiv

4.6.2019, Darko Bohte, s. p., davčno, poslovno in računovodsko svetovanje, Vir: Verlag Dashöfer

Dodatek za stopnjo izobrazbeArhiv

6.12.2019, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

Obratna elektronska dražba bo še bolj v uporabi od 1.2.2015Arhiv

8.2.2015, Mihael Sket, Vir: Verlag Dashöfer

Plačni sistem v javnem sektorjuArhiv

1.2.2022, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Izobraževanje (ZDR-1)Garancija

29.1.2015, dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer