Danes je 27.9.2023

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega delaGarancija

15.9.2023, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021 | 2020

Redna delovna uspešnostGarancija

15.9.2023, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

Nadomestilo plače v breme delodajalcaGarancija

15.9.2023, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2020

Spremembe, ki jih uvaja novi Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023Garancija

8.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Plačila delavcem v času naravne nesreče 2023Garancija

8.9.2023, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Povračilo stroškov prevoza za zaposlenega na delo in z dela in na službeni potivideoGarancija

5.9.2023, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:24:04

Dostopno za naročnike: Učinkovita šola profi plus

Novo v Uradnem listu od 1. 8. do 31. 8. 2023

29.8.2023, Vir: Verlag Dashöfer

Solidarnostna pomoč

23.8.2023, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Določitev plače javnemu uslužbencu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi v javnem sektorjuGarancija

22.8.2023, Mag. Mojca Fon Jager, Vir: Verlag Dashöfer

Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče - dopolnjeno s podrobnejšimi pojasnili

7.8.2023, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Novo v Uradnem listu od 1. 7. do 31. 7. 2023

3.8.2023, Vir: Verlag Dashöfer

Opredelitev vlaganj v opredmetena osnovna sredstvaGarancija

2.8.2023, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

DDV pri storitvah izobraževanjaGarancija

31.7.2023, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Izplačilo delovne uspešnostiGarancija

19.7.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Plačilo dijakom za obvezno praksoGarancija

17.7.2023, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Prodaja osnovnih sredstev fizičnim in pravnim osebamGarancija

14.7.2023, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Enotedenska napotitev delavca v drug javni zavodGarancija

6.7.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Tržna dejavnost pri posrednih uporabnikih proračuna - javnih zavodihGarancija

6.7.2023, Polona Gostan, univ. dipl. ekon.,, Vir: Verlag Dashöfer

Dodatek za spremstvo na ekskurziji in športnih dnevihGarancija

4.7.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Novi REK obrazci od 1.4.2023Garancija

30.6.2023, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Sejnine (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

30.6.2023, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Pogodbe o delu (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

30.6.2023, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Avtorski honorarji (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)Garancija

30.6.2023, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Novo v Uradnem listu od 1. 6. do 30. 6. 2023

30.6.2023, Vir: Verlag Dashöfer

Državni zbor sprejel ZOFVI-P

23.6.2023, Vir: Verlag Dashöfer

Solidarnostna pomočArhiv

15.6.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Materialno knjigovodstvoArhiv

14.6.2023, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Dodaten dopust za starejšega delavcaArhiv

12.6.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Opravljanje dela na drugi lokacijiArhiv

9.6.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer