Danes je 2.4.2023

Delo preko polnega delovnega časaGarancija

7.3.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Nagrada dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakseGarancija

1.3.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Olajšava za zaposlovanje invalidovGarancija

28.2.2023, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Zbiranje prostovoljnih prispevkov v vrtcu, poročanje FURSArhiv

11.2.2023, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Podpisovanje potnih nalogovArhiv

10.2.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Datoteka VIROPR.DATArhiv

4.2.2023, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Darilo za učiteljiceArhiv

2.2.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Nadurno delo ter dopust in bolniškaArhiv

28.12.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Delovne obveznosti učiteljaArhiv

4.12.2022, Idealis - Inštitut za plače in delovna razmerja, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje izplačila razlike regresaArhiv

1.12.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje virov financiranja garderobnih omaricArhiv

30.11.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Določitev plačnega razredaArhiv

29.11.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Novela Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA), ki je začela veljati s 3. novembrom 2022 (primer)Garancija

23.11.2022, mag. Mojca Fon Jager, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022

Dodatek za spremstvo učencevArhiv

15.11.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022

Kalkulacija cene za kosila v osnovni šoliArhiv

14.11.2022, Idealis - Inštitut za plače in delovna razmerja, Vir: Verlag Dashöfer

Izplačilo dodatkov in osnova za nadomestiloArhiv

11.11.2022, Idealis - Inštitut za plače in delovna razmerja, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022

Promocija zdravja na delovnem mestu: kontiranje sredstevArhiv

8.11.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022

Regres za prehranoArhiv

7.11.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022

Osnova za izračun odpravnine (upokojitev)Arhiv

4.11.2022, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Stroški napitninArhiv

28.10.2022, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022

MentorstvoArhiv

12.10.2022, Idealis - Inštitut za plače in delovna razmerja, Vir: Verlag Dashöfer

Plačni razred in prenos napredovanj ob novi zaposlitviArhiv

9.10.2022, mag. Mojca Fon Jager, Vir: Verlag Dashöfer

Pogodba o dopolnilnem delu, dopust in regresArhiv

3.10.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Sklenitev avtorske pogodbe s študentomArhiv

2.10.2022, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Tržna dejavnost pri posrednih uporabnikih proračuna - javnih zavodihGarancija

28.9.2022, Polona Gostan, univ. dipl. ekon.,, Vir: Verlag Dashöfer

Začasno čakanje na delo domaArhiv

9.8.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Obračun dodatkov učitelju za šolo v naraviArhiv

3.8.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Evidentiranje osnovnega sredstva, skupaj s pripravljalnimi deliArhiv

14.7.2022, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Oblike zavarovanj, ki se lahko upoštevajo kot efektivna delovna dobaArhiv

6.7.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Odsotnost zaradi starševstva in odjava iz obveznega zdravstvenega zavarovanjaArhiv

5.7.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Odpravnina za javnega uslužbenca (dva primera)Arhiv

2.7.2022, IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja, Vir: Verlag Dashöfer

DDV pri dobavi odpadnega papirja, ki ga šola opravi za plačiloArhiv

20.6.2022, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Regres za prehrano za delavca, ki je zaposlen za krajši delovni časArhiv

11.6.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Uporabnina telovadnic in šolskih prostorovArhiv

17.5.2022, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

Pravni in davčni vidik šolskega plesaArhiv

10.5.2022, Avtorji založbe, Vir: Verlag Dashöfer

Plačilo učiteljem in negovalcem za delo v šoli v naraviArhiv

4.5.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Delovna doba pri izračunu letnega dopustaArhiv

1.5.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Obseg skrajšanega delovnega časaArhiv

16.3.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje prevrednotovalnih odhodkovArhiv

11.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Prihodki od donacij in pasivne časovne razmejitveArhiv

9.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje prihodkov od učencev za šolo v naraviArhiv

8.3.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Izračun letnega dopusta po prerazporeditvi delovnih mestArhiv

7.3.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Dijaki na obvezni praksiArhiv

12.2.2022, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Aneks za napredovanje v nazivArhiv

9.2.2022, mag. Mojca Fon Jager, Vir: Verlag Dashöfer

Napredovanje učiteljev, ki delajo pri dveh delodajalcihArhiv

1.2.2022, mag. Mojca Fon Jager, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje prihodkov od donacijArhiv

31.1.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Rok za izplačilo odpravnine ob upokojitviArhiv

20.12.2021, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer