Danes je 7.12.2022

Hišni red osnovne šole (vzorec)Garancija

3.10.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021

Hišni red srednje šole (vzorec)Garancija

3.10.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021

Primer v zvezi z DM za PZ na dveh ali več različnih delovnih mestih (vzorec)Garancija

20.7.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Pravila šolskega sklada (vzorec)Garancija

5.5.2022, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Izdelava letnega poročila za javne zavode za leto 2021Arhiv

21.1.2022, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021

Aneks k pogodbi o zaposlitvi, krajši delovni čas zaradi starševstva (vzorec)Arhiv

12.11.2021, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2022 | 2021

Izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela za javne uslužbence od 1.6.2021 dalje (vzorec)Arhiv

18.6.2021, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Napotitev delavca na začasno čakanje na delo doma (vzorec)Arhiv

25.10.2020, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

Odreditev začasnega opravljanja drugega dela (vzorec)Arhiv

25.10.2020, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu za dijake in vajence v šolskem letu 2019/2020 (vzorec)Arhiv

7.7.2020, Avtorji založbe, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

Šolska pravila v srednji šolah (vzorec)Arhiv

9.12.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Odločitev sveta zavoda o pritožbi zoper izključitev (vzorec)Arhiv

9.12.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Izključitev iz šole na podlagi zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanjuArhiv

9.12.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Izključitev iz šole na podlagi zakona o gimnazijahArhiv

9.12.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Sklep o izključitvi iz gimnazije (vzorec)Arhiv

9.12.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Domska pravila (vzorec)Arhiv

9.12.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Sklep o izključitvi iz šole po ZPSI-1 (vzorec)Arhiv

9.12.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Sklep o prepovedi prisotnosti pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela gimnazije (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Sklep o zavrženju iz razloga, ker se ne nanaša na končno oceno oz. ugotovitev, po ZPSI-1 (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Seznanitev dijaka z razkrivanjem oziroma posredovanjem osebnih podatkov staršem po ZPSI-1 (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Sklep o zavrnitvi ugovora na končno oceno oziroma ugotovitev po ZPSI-1 (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Sklep o prepovedi prisotnosti pri pouku in drugih oblikah izobraževalnega dela šole po ZPSI-1 (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Sklep o zavrženju prepozno vloženega ugovora na končno oceno oziroma ugotovitev za gimnazijo (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Sklep o zasegu predmeta/predmetov dijaka gimnazije (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Seznanitev z datumom, časom, krajem, načinom in obsegom ponovnega ocenjevanja za gimnazije (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Seznanitev dijaka gimnazije z razkrivanjem oziroma posredovanjem osebnih podatkov staršem (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Sklep o zasegu predmeta/predmetov po ZPSI-1 (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Sklep o zavrženju ugovora na končno oceno oziroma ugotovitev, če se ugovor ne nanaša na končno oceno, za gimnazije (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Sklep o zavrnitvi ugovora na končno oceno oziroma ugotovitev zaradi neutemeljenosti za gimnazijo (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Seznanitev z datumom, časom, krajem, načinom in obsegom ponovnega ocenjevanja po ZPSI-1 (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Sklep o zavrženju ugovora na končno oceno oziroma ugotovitev, da je ugovor vložen prepozno, po ZPSI-1 (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Sklep o zavrženju iz razloga, ker ga je vložila neupravičena oseba, po ZPSI-1 (vzorec)Arhiv

12.8.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Letni dopust in regres za letni dopustArhiv

17.5.2019, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Obvestilo o izpolnjevanju pogojev za napredovanje v plačne razrede (vzorec)Arhiv

4.2.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Aneks k pogodbi o zaposlitvi javnega uslužbenca/ke, ki napreduje v plačni razred (vzorec)Arhiv

4.2.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Delovna uspešnostArhiv

22.1.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Šolska pravila ocenjevanja znanja v srednji šoli (vzorec)Arhiv

22.10.2018, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Popis gradiva za uničenje - izločitveni seznam (vzorec)Arhiv

11.9.2018, Mirjana Kontestabile Rovis, arhivska svetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Zapisnik komisije o pregledu dokumentarnega gradiva namenjenega uničenju (vzorec)Arhiv

11.9.2018, Mirjana Kontestabile Rovis, arhivska svetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019

Sklep o imenovanju komisije za izločanje dokumentarnega gradiva (vzorec)Arhiv

11.9.2018, Mirjana Kontestabile Rovis, arhivska svetnica, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019