Danes je 2.6.2023

Najnovejši članki

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v vrtcu (vzorec)Garancija

30.5.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v wordu. Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT , 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), 19. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021 | 2020

Delovni čas in letni delovni načrt učitelja 2023/2024 (44., 44.a in 44.b člen Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji)Garancija

30.5.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... Določitev letnega razporeda delovnega časa za vse zaposlene, sprejem individualnega letnega delovnega načrta učitelja (ILDN): Pred začetkom šolskega leta ravnatelj na podlagi predloga letnega delovnega načrta zavoda: - določi letni razpored delovnega časa za vse zaposlene, - sprejme ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021 | 2020

Splošni akt delodajalca s katerim se ureja evidentiranje prisotnosti delavcev na delu v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu (tabela)Garancija

30.5.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... ZDR-1 delodajalca zavezuje le k sprejemu splošnega akta, s katerim se določijo pogoji za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela (drugi odstavek 22. člena ZDR-1 ), ne pa tudi k sprejemu aktov, ki naj bi določali obveznosti, ki naj bi jih delavci poznati ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021 | 2020

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v srednji šoli (vzorec)Garancija

30.5.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v wordu. Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT , 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), 19. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021 | 2020

Letni delovni načrt vrtca (LDN)Garancija

30.5.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... LDN, s katerim se določi organizacijo in podrobno vsebino življenja in dela vrtca, opredeljuje 21. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS , 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF , 14/15 – ZUUJFO , 55/17 in 18 ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023

Primer člena pogodbe o zaposlitvi, ki opredeljuje razporeditev delovnega časaGarancija

30.5.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... V skladu z 31. členom Zakona o delovnih razmerjih ( ZDR-1 ), ki določa sestavine pogodbe o zaposlitvi, mora pogodba o zaposlitvi vsebovati tudi določilo o razporeditvi delovnega časa. Primer člena pogodbe o zaposlitvi, ki opredeljuje razporeditev delovnega časa:      ___ ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021 | 2020

Letni delovni načrt osnovne šole (LDN)Garancija

30.5.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... LDN opredeljuje 31. člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF , 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K). Vsebina Z LDN se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021 | 2020

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v osnovni šoli (vzorec)Garancija

30.5.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... Odprite vzorec v wordu. Na podlagi 10. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT , 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), 19. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021 | 2020

Obvestilo o letnem razporedu delovnega časa za vse zaposlene v šolskem letu (dva vzorca)Garancija

30.5.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... V skladu s 44. členom Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji ravnatelj pred začetkom šolskega leta določi na podlagi predloga letnega delovnega načrta zavoda letni razpored delovnega časa za vse zaposlene in o tem pisno obvesti njih in sindikat ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021 | 2020

Letni razpored delovnega časa strokovnih delavcev, ki niso učitelji, in drugih zaposlenih v zavodu (tabela)Garancija

30.5.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... V skladu s tretjim odstavkom 44. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Slovenije, ravnatelj pred začetkom šolskega leta na podlagi predloga letnega delovnega načrta zavoda določi letni razpored delovnega časa za vse zaposlene in o tem pisno obvesti ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021 | 2020
več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

DDV v javnem sektorju

Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer

Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili splošen pregled nad sistemom DDV, se seznanili z opredelitvijo davčnih zavezancev ter nekaterimi posebnostmi, ki veljajo na področju DDV v javnem sektorju. Skozi predavanje bodo na podlagi konkretnih primerov iz prakse odpravili marsikatero dilemo, s katero se v praksi srečujejo. Prav tako bodo spoznali vlogo oseb javnega prava v sistemu DDV, vrste transakcij in kar je najpomembneje, slišali odgovore na najpogostejša vprašanja, ki se odpirajo na področju DDV v javnem sektorju. Več informacij >>>

Predavateljica: Majda Gominšek

Veliko ljudi se šele seznanja z računovodenjem. V ta namen smo pripravili šolo računovodenja v javnem sektorju za začetnike, na kateri se boste naučili tistih pomembnih osnov, ki vas spremljajo pri vašem vsakdanjem delu. Knjiženje v javnem sektorju se razlikuje od tistega v gospodarstvu, zato je še toliko bolj pomembno, da poznate razlike in posebnosti. Na izobraževanju vas bo predavateljica seznanila tudi s spremembami SRS ter vplivom na računovodenje v javnem sektorju kot tudi z vsemi aktualnostmi na tem področju. Več informacij >>>

Avtorji

Mag. Edita Horvat

direktorica zasebnega zavoda IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja.

mag. Kaja Breznik Ladinik 

odvetnica, od leta 2013 zaposlena v Odvetniški pisarni Bohl.

Tatjana Zidar Gale

univ. dipl. dramaturginja, NLP trener in NLP coach, certificirana integrativna relacijska psihoterapevtka, učiteljica čuječnosti..

Vsi avtorji