Danes je 2.6.2023

Negativna sredstva v upravljanju javnih zavodov v lasti občinArhiv

25.2.2019, Peter Kocjančič Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Evidentiranje donacij opreme v povezavi z sredstvi prejetimi v upravljanjeArhiv

17.10.2019, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

Novosti spletne aplikacije PB 2018Arhiv

19.12.2018, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Koliko sredstev lahko fakulteta, proračunski uporabnik, vloži v obveznice RS, ne da bi morali ta sredstva predhodno ponuditi Vladi?Arhiv

22.10.2018, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

Turistične takse in njihovo evidentiranjeArhiv

25.5.2019, Peter Kocjančič in Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Evidentiranje nakupa ali prejema računalnikov za občinske PU s strani MIZŠArhiv

17.10.2019, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

Vključenost v sistem enotnega upravljanja sredstev sistema EZR državeArhiv

29.5.2020, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Zavod za šport Planica -Mladi za mlade in Zdrav življenjski slogArhiv

26.6.2019, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

Premoženjska bilanca 2020: novostiArhiv

8.12.2020, Peter Kocjančič in Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Refundacije za povračilo stroškov prič (zaposlenih pri proračunskem uporabniku)Arhiv

19.7.2019, Peter Kocjančič in Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Prejem sredstev za nakup knjig v učbeniškem skladu OŠ s strani resornega ministrstvaArhiv

20.11.2019, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

Pridobivanje likvidnostnih virov znotraj sistema EZRArhiv

29.5.2020, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Obrazložitev sprememb postavk kratkoročne terjatve oziroma kratkoročne obveznosti v premoženjski bilanciArhiv

12.11.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

Knjiženje sredstev šolskega skladaArhiv

26.11.2019, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Sredstva v upravljanju s strani več ustanoviteljev (javni zavodi)Arhiv

1.4.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Dolgoročno zagotavljanje virov za financiranje pri EZR države za projekte EUArhiv

14.10.2020, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020

Vpliv pobota na postavko premoženjske bilance obveznosti za sredstva prejeta v upravljanjeArhiv

12.11.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer