Danes je 23.6.2024

Odpis občasne denarne terjatveArhiv

10.4.2018, Davčno poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Terjatve javnega zavoda (vrtca) do fizične osebeArhiv

28.3.2019, Kaja Breznik Ladinik, odvetnica, Odvetniška pisarna Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Slabitev/popravek terjatevArhiv

16.2.2021, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Knjigovodsko evidentiranje predujmovArhiv

25.10.2017, Darinka Meško mag. ABC Revizija, Vir: Verlag Dashöfer

Izvršbe oskrbnin v vrtcuArhiv

3.4.2019, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Sklep o izvršbi za šolske storitveArhiv

4.3.2024, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

Premoženjska bilanca 2020: novostiArhiv

8.12.2020, Peter Kocjančič in Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Kmalu bodo šole oddajale premoženjske bilance

24.1.2020, Vir: Verlag Dashöfer

Evidentiranje nakupa ali prejema računalnikov za občinske PU s strani MIZŠArhiv

17.10.2019, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2021

Predujmi - Zakonski okvirArhiv

4.9.2017, Darinka Meško mag. ABC Revizija, Vir: Verlag Dashöfer

Izvršba na plačo in druge stalne prejemke v luči Novele ZIZ-Kvideo

18.9.2015, Dida Volk univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:01:45

Dostopno za naročnike: Učinkovita šola profi plus

Sredstva v upravljanju s strani več ustanoviteljev (javni zavodi)Arhiv

1.4.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Vpliv pobota na postavko premoženjske bilance obveznosti za sredstva prejeta v upravljanjeArhiv

12.11.2020, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja (ZDR-1)Garancija

29.1.2015, dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Izvršba na plačo in druge stalne prejemkevideo

12.12.2014, Dida Volk univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:59:04

Dostopno za naročnike: Učinkovita šola profi plus

Turistične takse in njihovo evidentiranjeArhiv

25.5.2019, Peter Kocjančič in Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Knjiženje projekta asistent VIZArhiv

7.5.2018, Majda Gominšek Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Sprememba delodajalca (ZDR-1)Garancija

29.1.2015, dr. Etelka Korpič-Horvat in dr. Darja Senčur Peček, Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Naloge nadzornika (na primer šola) za izkazovanje upravnih taks v premoženjski bilanciArhiv

23.2.2015, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Zavod za šport Planica -Mladi za mlade in Zdrav življenjski slogArhiv

26.6.2019, Gordana Gliha in Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Pravilno knjiženje projekta, kot je Erasmus plusArhiv

31.1.2019, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Refundacije za povračilo stroškov prič (zaposlenih pri proračunskem uporabniku)Arhiv

19.7.2019, Peter Kocjančič in Gordana Gliha, Vir: Verlag Dashöfer

Izdelava letnega poročila za javne zavodeGarancija

31.12.2023, Evgenija Javornik, dopolnila Polona Gostan za leto 2022 in 2023, Vir: Verlag Dashöfer

Projekt Shema šolskega sadja in knjiženje zavrnitve plačilaArhiv

23.11.2020, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

Težave vrtcev z izterjavo oskrbnin

11.3.2019, Vir: Verlag Dashöfer

Odloženi prihodki - kratkoročne pasivne časovne razmejitve (primer)Arhiv

8.10.2020, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Novosti spletne aplikacije PB 2018Arhiv

19.12.2018, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

Postopek po vloženem predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listinevideo

23.9.2014, Dida Volk univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:57:52

Dostopno za naročnike: Učinkovita šola profi plus

Knjiženje prihodkov od donacijArhiv

31.1.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Napaka in poračun pri obračunavanju plačArhiv

4.7.2018, Majda Gominšek, Svetovalna hiša Gominšek, Vir: Verlag Dashöfer

Izplačila iz šolskega skladaArhiv

14.10.2020, Davčno, poslovodno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

Plačilo za delo (ZDR-1)Garancija

25.1.2024, dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, strokovni kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

Na voljo v časovnih verzijah: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Kako vložiti predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova?videoGarancija

20.6.2024, Dida Volk univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:00:55

Dostopno za naročnike: Učinkovita šola profi plus

Evidenčno knjiženjeArhiv

3.5.2023, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer