Danes je 23.6.2024

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

15.9.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 3 minute

4.1.11.2 Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela

Breda Koren

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v skladu z 22.e členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) javnemu uslužbencu lahko izplača za opravljeno delo, ki presega