Danes je 7.12.2022

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Občasna in začasna dela upokojencev (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)

17.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.7.4 Občasna in začasna dela upokojencev (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)

Anica Žgajnar

Upravičenec do začasnega ali občasnega dela je oseba, ki ima v RS status upokojenca.

To delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja kot jih določa ZDR-1.

Razlika med opravljanjem dela po podjemni pogodbi ali pogodbi za opravljanje začasnih ali občasnih del upokojencev je, da dela, ki se opravljajo po podjemni pogodbi ne smejo biti določena v sistemizaciji delovnih mest, pri pogodbi z upokojenci pa je to možno.

Pogoje in omejitve v zvezi z opravljanjem začasnega ali občasnega dela upokojencev določa 27. člen Zakona o urejanju trga dela - ZUTD.

Zakon za upokojence določa naslednje omejitve:

- začasno ali občasno delo lahko upokojenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu;

- največ trikrat v