Danes je 15.7.2024

Naročilnica - Spletni seminar
Oblikovanje cen programov v vrtcih in v šolah z vrtci

Informacije o on-line seminarju:

Termin: 25. 09. 2024

Čas: 10.00 - 11.00

Število razpoložljivih mest: 10

Cena: 89,00 EUR

Vsebina:

Opis:

1.Zakonodaja – pravne podlage

2.Financiranje programske cene

3.Vrste programov v oddelku

4.Oblikovanje oddelkov

5.Normativi za oblikovanje oddelkov

6.Vrste programov

7.Cene programov

8.Elementi programske cene

9.Stroški dela

10.Stroški materiala in storitev

11.Stroški živil

12.Stroški, ki niso element programske cene

13.Dodatno znižanje programske cene

14.Izračun programske cene

15.Doplačilo občine

16.Primer izračuna programske cene

17.Pristojnosti občine

Na koncu je primer kako pripraviti gradivo za občinski svet.


Predavatelji:

Polona Gostan, univ. dipl. ekon., preizkušena državna notranja revizorka, ki ima pridobljen tudi naziv preizkušeni računovodja v javnem sektorju (mednarodni certifikat CIPFA). V preteklosti zaposlena v finančnem oddelku občinske uprave ima več kot 15  letne delovne izkušnje na področju javnih financ in računovodstva občin, javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih proračunskih uporabnikov. Hkrati pa že od leta 2011 bogate izkušnje pri izvajanju notranjih revizij proračunskih uporabnikov. Polona Gostan je tudi avtorica strokovnih prispevkov, ki obravnavajo področja notranjega revidiranja, poslovanja proračunskih uporabnikov, določanja plač in računovodstva za založbo Verlag Dashöfer. Prispevki, ki so objavljeni v vestniku Javni sektor in na portalu SEJA, vsebujejo praktične rešitve za različna opravila, ki jih izvajajo računovodje, kadroviki in drugi strokovni delavci v javnem sektorju.

Naroči