Danes je 2.6.2023

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pravica do jubilejne nagrade v javnem sektorju in njena višina

14.3.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.10.1 Pravica do jubilejne nagrade v javnem sektorju in njena višina

Vanja Mavri

1. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 40/12)

Na podlagi 164. člena ZUJFso bili sprejeti aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (vsi aneksi so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 40/12), ki med drugim urejajo tudi pravico javnega uslužbenca do jubilejne nagrade. Sprejeti so bili aneksi h naslednjim kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev:

- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (682/1991 Ur.l.RS),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (2770/1998 Ur.l.RS),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (543/1994 Ur.l.RS),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (570/1994 Ur.l.RS),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (1937/1994 Ur.l.RS),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (2095/1992 Ur.l.RS),

- Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (1744/1994 Ur.l.RS).

Po navedenih aneksih je javni uslužbenec upravičen do jubilejne nagrade za 10, 20 in 30 let delovne dobe, pri čemer se za delovno dobo šteje delovna doba, ki jo je javni uslužbenec izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju.

2. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 46/13)

V Uradnem listu, št. 46/13 so bili h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (navedene v prejšnjem odstavku) objavljeni aneksi, ki določajo:

- dodatni pogoj za upravičenost javnega uslužbenca do jubilejne nagrade, in sicer je po teh aneksih javni uslužbenec upravičen do jubilejne nagrade pod pogojem, da je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju;

- da članom reprezentativnih sindikatov, podpisnikov aneksov, pripada za 20% višja jubilejna nagrada.

3. ZUPPJS16in ZUPPJS 17 – ta v zvezi z jubilejno nagrado velja tudi v letu 2018

Enako določilo v zvezi z upravičenostjo javnega uslužbenca do jubilejne nagrade kot ga vsebujejo aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 46/13), in sicer, da je javni uslužbenec upravičen do jubilejne nagrade pod pogojem, da je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju, je vseboval tudi:

- 9. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) in ga vsebuje tudi

- 7. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (7. člen ZUPPJS17), ki v tem delu velja tudi za leto 2018.

4. Višina jubilejne nagrade

Javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada v višini:

- za 10 let delovne dobe 288,76 evrov,

- za 20 let delovne dobe 433,13