Danes je 17.4.2024

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pregled dodatkov - področje predšolske vzgoje in osnovnega šolstva

19.2.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

3.27 Pregled dodatkov – področje predšolske vzgoje in osnovnega šolstva

Strokovna sodelavka

Pregled dodatkov, ki sledi v preglednici, je pripravljen, upoštevaje Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS), Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPviz), Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in Uredbo o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence

I. POLOŽAJNI DODATEK – je del plače, ki pripada javnemu uslužbencu, ki izvršuje pooblastila v zvezi z vodenjem, usklajevanjem in izvajanjem dela kot vodja notranje organizacijske enote, vrednotenje teh nalog pa ni vključeno v osnovno plačo delovnega mesta ali naziva.

DODATEK (vrste)  PRAVNA PODLAGA  ŠIFRA DODATKA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju NAČIN OBRAČUNA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju UPRAVIČENOST JAVNEGA USLUŽBENCA DO DODATKA (obdobje upravičenosti)  OPOMBE 
Položajni dodatek - 23. in 24. člen ZSPJS;- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence.  C010  C010 = osnovna plača javnega uslužbenca x faktor, ki znaša od 5 do 20 % osnovne plače javnega uslužbenca  Pod pogoji, ki jih določa ZSPJS in Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence  /  

II. DODATEK ZA DELOVNO DOBO – je del plače, s katerim se vrednotijo delovne izkušnje, pridobljene v celotni delovni dobi javnega uslužbenca v obdobjih opravljanja dela v delovnem razmerju in opravljanja samostojne dejavnosti doma ali v tujini.

DODATEK (vrste)  PRAVNA PODLAGA  ŠIFRA DODATKA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju NAČIN OBRAČUNA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju UPRAVIČENOST JAVNEGA USLUŽBENCA DO DODATKA (obdobje upravičenosti)  OPOMBE 
Dodatek za delovno dobo - 23. in 25. člen ZSPJS;- 35. člen KPJS; - razlagi KPJS (Ur. list RS, št. 3/09 in Ur. list RS, št. 33/09).  C020  C020 = osnovna plača javnega uslužbenca x faktor, ki znaša 0,0033 x število dopolnjenih let delovne dobe v delovnem razmerju ne glede na število ur pogodbene delovne obveznosti  Pod pogoji, ki jih določa ZSPJS in KPJS  /  

III. DODATEK ZA MENTORSTVO – pripada javnemu uslužbencu, ki je ob svojem rednem delovnem času