Danes je 27.9.2023

Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Pregled dodatkov za manj ugodne delovne pogoje, nevarnosti in posebne obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času

8.11.2022, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 34 minut

4.1.13.8 Pregled dodatkov za manj ugodne delovne pogoje, nevarnosti in posebne obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času

Strokovna sodelavka

PREGLED DODATKOV ZA:

- MANJ UGODNE DELOVNE POGOJE

- NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE

- DELO V MANJ UGODNEM DELOVNEM ČASU

1. DODATKI ZA MANJ UGODNE DELOVNE POGOJE – pripadajo javnim uslužbencem, če opravljajo delo v takih pogojih in manj ugodni delovni pogoji niso upoštevani v osnovni plači

DODATEK (vrste)  PRAVNA PODLAGA (ZSPJS, KPJS)  ŠIFRA DODATKA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)  NAČIN OBRAČUNA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)  UPRAVIČENOST JAVNEGA USLUŽBENCA DO DODATKA (obdobje upravičenosti)  DODATKI SE MED SEBOJ IZKLJUČUJEJO  
dodatek za delo v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja  29. člen ZSPJS in 38. člen KPJS  C060  C060 = faktor (1,09 € ) x število ur (za vsako začeto uro)  za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada   
dodatek za pripravo, aplikacije citostatikov in nego  29. člen ZSPJS in 38. člen KPJS  C061  C061 = faktor (1,09 € ) x število ur (za vsako začeto uro)  za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada   
dodatek za pripravo citostatikov in za delo s kontaminiranimi odpadki  29. člen ZSPJS in 38. člen KPJS  C062  C062 = faktor (0,53 € ) x število ur (za vsako začeto uro)  za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada   
dodatek za manj ugodne delovne pogoje – za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov  29. člen ZSPJS, druga alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  C063  C063 = faktor (1,09 €) X število ur (za vsako začeto uro)  za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada   
dodatki za manj ugodne delovne pogoje – za sodelovanje pri diagnostičnih rtg postopkih  29. člen ZSPJSin 31. člena ZSPJS, tretja alineja 2. točke prvega odstavka 38. člena KPJS  C064  C064 = faktor (1,09 €) X število ur (za vsako začeto uro)  za čas, ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada   

2. DODATKI ZA NEVARNOST IN POSEBNE OBREMENITVE – pripadajo javnim uslužbencem, če opravljajo delo v takih pogojih ter nevarnost in posebne obremenitve niso upoštevane v osnovni plači.

DODATEK (vrste)  PRAVNA PODLAGA (ZSPJS, KPJS)  ŠIFRA DODATKA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)  NAČIN OBRAČUNA (Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju)  UPRAVIČENOST JAVNEGA USLUŽBENCA DO DODATKA (obdobje upravičenosti)  DODATKI SE MED SEBOJ IZKLJUČUJEJO  
dodatek za usposabljanje za opravljanje posebno nevarnih nalog z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota, Specialna enota  30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS in drugi odstavek 74. člena ZODPol C200  C200 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (030)  za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami   
dodatek za opravljanje posebno nevarnih nalog z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja – Posebna policijska enota, Specialna enota, drugi policisti  30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS in prvi odstavek 74. člena ZODPol C201  C201 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,65)  za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami   
dodatek za potapljanje potapljača zaradi usposabljanja  30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS  C202  C202 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,30)  za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami   
dodatek za potapljanje potapljača ob intervenciji  30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS  C203  C203 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,65)  za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami   
dodatek za usposobljenost in poučevanje treh ali več po vsebini različnih predmetov  30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS  C204  C204 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,03)  za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami   
dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih v vrtcih, šolah oziroma zavodih (iz dveh razredov)  30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS  C207  C207 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,07)  za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami   
dodatek za poučevanje v kombiniranih oddelkih v vrtcih, šolah oziroma zavodih (iz treh ali več razredov)  30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS  C208  C208 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,10)  za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami   
dodatek za delo v bolnišničnih oddelkih  30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS  C209  C209 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,07)  za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami   
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami z lažjo motnjo v duševnem razvoju, z motnjami vida, sluha, govora ter motnjami v telesnem in gibalnem razvoju  30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS  C210  C210 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,08)  za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami   *1  
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami z motnjami vedenja in osebnosti (s čustveno-vedenjskimi težavami)  30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS  C211  C211 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,10)  za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami   *1  
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami z zmerno motnjo v duševnem in telesnem razvoju  30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS  C212  C212 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,12)  za čas , ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami   *1  
dodatek za izvajanje prilagojenega programa v vrtcu ter izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa v šoli – za delo z osebami s težjo motnjo v duševnem in telesnem razvoju  30. člen ZSPJS in 39. člen KPJS  C213  C213 = bruto urna postavka za osnovno plačo za obračun x število ur x faktor (0,15)  za čas, ko dela v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami   *1