Danes je 27.9.2023

Najnovejši članki

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega delaGarancija

15.9.2023, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

... Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se v skladu z 22.e členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF , 46/13, 25/14 – ZFU , 50/14, 95/ ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2021 | 2020

Redna delovna uspešnostGarancija

15.9.2023, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

... Izplačevaje redne delovne uspešnosti urejata Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF , 46/13, 25/14 – ZFU , 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 , 82/15, 23/17 – ZDOdv ...

Nadomestilo plače v breme delodajalcaGarancija

15.9.2023, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

... Delavcem, vključno z javnimi uslužbenci, pripada plača za čas opravljanja dela. V primerih in trajanju, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: ZDR-1 ), in tudi v primerih, določenih v zakonih s področja socialnih zavarovanj in področnih kolektivnih pogodbah, ima ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2020

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, ki začne veljati 1.9.2023Garancija

8.9.2023, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... V Uradnem listu RS, št. 92/23 z dne 25. 8. 2023 je objavljan Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, ki začne veljati 1. 9. 2023. S tem dnem preneha veljati Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št ...

Spremembe, ki jih uvaja novi Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023Garancija

8.9.2023, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Dne 31. 8. 2023 je Državni zbor Republike Slovenije na 46. izredni seji s 56 glasovi soglasno sprejel Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/2023, v nadaljevanju ZIUOPZP ...

Plačila delavcem v času naravne nesreče 2023Garancija

8.9.2023, Anica Žgajnar, Vir: Verlag Dashöfer

... Anica Žgajnar Nove vsebine, ki so vnesene zaradi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), so označene z opozorilo (!). Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, omogoča delovna zakonodaja več možnosti odsotnost, ko delavci niso ...

Računovodska in davčna obravnava nepremičnin, ki se dajejo v uporabo, najem, so v lasti občine, upravlja pa z njimi javni zavodGarancija

8.9.2023, Polona Gostan, mag. Aleksandra Heinzer, Vir: Verlag Dashöfer

... Polona Gostan, mag. Aleksandra Heinzer Sredstva / premoženje v upravljanju Skladno s 65. členom Zakona o zavodih - ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP ) javni zavodi s premoženjem upravljajo in ga uporabljajo za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljeni, torej ...

Napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede s praktičnimi primeriGarancija

8.9.2023, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

... Splošno o določanju plače glejte članek   Določitev plače javnemu uslužbencu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi v javnem sektorju  . Napredovanje javnih uslužbencev temeljno urejata 16. in 17. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ZSPJS ) (1). Podrobneje pa ...

Novo v Uradnem listu od 1. 8. do 31. 8. 2023

29.8.2023, Vir: Verlag Dashöfer

... Uradni list RS 92/2023, 25. 8. 2023 Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive Ta pravilnik začne veljati 1. 9. 2023. Uradni list RS 89/2023, 11. 8. 2023 Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele ...

več člankov
Najbolj brani članki
Seminarji

DDV v javnem sektorju

Predavateljica: mag. Aleksandra Heinzer

Udeleženci bodo skozi predavanje pridobili splošen pregled nad sistemom DDV, se seznanili z opredelitvijo davčnih zavezancev ter nekaterimi posebnostmi, ki veljajo na področju DDV v javnem sektorju. Skozi predavanje bodo na podlagi konkretnih primerov iz prakse odpravili marsikatero dilemo, s katero se v praksi srečujejo. Prav tako bodo spoznali vlogo oseb javnega prava v sistemu DDV, vrste transakcij in kar je najpomembneje, slišali odgovore na najpogostejša vprašanja, ki se odpirajo na področju DDV v javnem sektorju. Več informacij >>>

Predavateljica: Majda Gominšek

Veliko ljudi se šele seznanja z računovodenjem. V ta namen smo pripravili šolo računovodenja v javnem sektorju za začetnike, na kateri se boste naučili tistih pomembnih osnov, ki vas spremljajo pri vašem vsakdanjem delu. Knjiženje v javnem sektorju se razlikuje od tistega v gospodarstvu, zato je še toliko bolj pomembno, da poznate razlike in posebnosti. Na izobraževanju vas bo predavateljica seznanila tudi s spremembami SRS ter vplivom na računovodenje v javnem sektorju kot tudi z vsemi aktualnostmi na tem področju. Več informacij >>>

Avtorji

Mag. Edita Horvat

direktorica zasebnega zavoda IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja.

mag. Kaja Breznik Ladinik 

odvetnica, od leta 2013 zaposlena v Odvetniški pisarni Bohl.

Tatjana Zidar Gale

univ. dipl. dramaturginja, NLP trener in NLP coach, certificirana integrativna relacijska psihoterapevtka, učiteljica čuječnosti..

Vsi avtorji